رابطه بین یک زن برج حمل و یک مرد باکره

تصویری: رابطه بین یک زن برج حمل و یک مرد باکره

تصویری: رابطه بین یک زن برج حمل و یک مرد باکره
تصویری: شب زفاف، خونریزی پرده بکارت چقدر است، پوزیشن شب زفاف چگونه است، تفاوت خون پرده بکارت 2023, سپتامبر
رابطه بین یک زن برج حمل و یک مرد باکره
رابطه بین یک زن برج حمل و یک مرد باکره
Anonim

مرد باکره ممکن است در نگاه اول برای خانم برج حمل جذاب باشد ، زیرا او خود را به عنوان یک چالش نشان می دهد ، اما با این وجود این رابطه با مشکلات زیادی همراه است. صرف چالش برانگیز بودن چیزی به معنای ارزشمند بودن آن نیست.

برج حمل و باکره صادق هستند. عنصری از جذابیت در این رابطه عاشقانه وجود دارد ، اما طول عمر این رابطه قطعی نیست. یک زن برج حمل ، مانند هر نماینده دیگر از این علامت زودیاک ، نمی تواند انتقاد را بپذیرد.

برج حمل معمولاً تکانشی است و از طرف دیگر ، باکره قبل از تصمیم گیری برای مدت طولانی به یک مسئله فکر می کند. در جبهه مالی ، او زیاده خواه است و باکره در این زمینه بسیار هوشیارتر است. زن برج حمل باید ماهیت خود را کنترل کند و مرد باکره باید از اظهار نظر و انتقاد دست بردارد.

از نظر طالع بینی ، درگیر شدن در چنین رابطه ای حتی برای زن برج حمل ، حتی مرد باکره مطلوب نخواهد بود. ارتباط با حفظ جرقه زنده تقویت خواهد شد. او در آینده زندگی می کند ، اما او در حال حاضر زندگی می کند.

آرزوی عشق
آرزوی عشق

خودانگیختگی آن می تواند با عادت سازمان یافته بودن او در تضاد باشد. او می خواهد همه چیزهایی را که ممکن است برای او کاری خسته کننده به نظر برسد ، برنامه ریزی کند. تنها نکته مثبت این است که او اهداف خود را دنبال خواهد کرد. سازگاری این رابطه عاشقانه در مسیر خواهد بود به شرط اینکه آنها بتوانند مسافت را طی کنند.

هر دو نسبت به یکدیگر جذابیت جنسی عجیبی و فریبنده ای را احساس خواهند کرد. به نوعی ، علیرغم تفاوتهای اصلی در ماهیت آنها ، این دو نشانه می توانند از سازگاری کمیاب میل جسمی و بیان برخوردار شوند.

با این حال ، عاطفه نمایی برای خانم باکره چندان آسان نیست و اگر بخواهد آن را حفظ کند ، ممکن است آگاهانه پرورش یابد ، زیرا ابراز ارادت کوچک ، مانند آغوش ، بوسه روی گونه و دیگران. در نیازهای عمیق او هستند. اگر این اثبات های ماندگار عشق در روابط آنها وجود نداشته باشد ، ستیزه جویی متناسب با میزان گرسنگی عاطفی رشد خواهد کرد.

زن برج حمل ، اجتماعی ، دوست داشتنی و نمایشی است. وقتی شخصی که دوستش دارد بدون مشارکت او مشغول کارهای دیگر است ، او را آزار می دهد و نگران می کند. اما مرد باکره بیش از مردان دیگر به لحظات بیشتری احتیاج دارد. در حالی که درک وی از نیاز مکرر دوشیزه به تنهایی و تنهایی برای او آسان نخواهد بود ، اما ممکن است احساس راحتی کند با این فکر که این شخص به مراتب کمتر از علامت آفتاب دیگری که با زن دیگری معاشقه می کند در حالی که زن نیست با او صدمه می زند.. عشقی که برای همیشه دوام داشته باشد به اندازه کافی نادر است که معجزه شود ، اما اگر انتظار معجزه داشته باشید ، هر بار آن را پیدا نخواهید کرد.

توصیه شده: